Ároni áldás

Ároni áldás:

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Világosítsa meg az Úr,
Az Ő orcáját terajtad,
és könyörüljön terajtad!

Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
és adjon békét tenéked!

 

Más fordításban:

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád arcát az Úr,
és kegyelmezzen néked!
Fordítsa feléd arcát az Úr,
és adjon békét tenéked!

 

(Szám 6, 24-26) 


Posted in Egyéb | Tagged | Ároni áldás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szent Rita imája

Szent Rita imája

Erőt kértem az Úrtól,
és Ő nehézségeket adott nekem,
amelyeken megedződhettem.

Bölcsességért imádkoztam az Úrhoz,
és Ő problémákat adott nekem,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam.

Kértem bátorságot,
és veszélyeket adott az Úr,
melyeket legyőztem.

Áhítottam, hogy mindig szeretni tudjak,
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
akiken segíthetek.

Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit sem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Ezt adta nekem az Isten.

(Szent Rita)


Ima papi és szerzetesi hivatásért

Jézusunk, lelkek örök pásztora

Jézusunk, lelkek örök pásztora,
Tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!
Urunk, mint árvák sírunk előtted,
Kérünk Téged a Boldogságos Szűzanya,
A Magyarok Nagyasszonya közbenjárására
Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk adj nekünk, a Te Szíved szerinti
Papi és szerzetesi hivatásokat! Ámen.


A segítő Szűzanyához

A segítő Szűzanyához

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet, s halálban, Tied jó- és balsorsban!
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!

Anyám, Te benned bízom és remélek!
Anyám, Te utánad epedek!
Anyám, Te jóságos kegyelmezz!
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni!
Anyám, ó jöjj, segííts küzdeni!
Anyám, ó jöjj segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, s ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Föld reménye, és mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom, életben és halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban .
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
hogy Veled leszek, jó Anyám, fennt az égben.

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet, s halálban, Tied jó- és balsorsban!
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek! Ámen.


Egy abortuszra ítélt magzat keresztútja

Egy abortuszra ítélt magzat keresztútja

I. Jézust halálra ítélik

Szüleimet a testiség kötötte össze. Mielőtt megszülettem volna, már halálra ítéltek. Nem a szeretet, hanem az önzés hívott az életre. Egyedül Isten szeret engem!

 

II. Jézus vállára veszi a keresztet

Anyám megkapta az abortusz beutalót a kórházba. A meg nem születettnek szégyenbélyegét viselem. Szüleim átkoznak… Valaki talán imádkozik értem?!

 

III. Jézus először esik el a kereszttel

Az emberek manapság nem ismernek el hozzájuk hasonlónak. Én csak egy nem kívánatos terhességnek vagyok az esete. Egy baleset, melyet könnyen ki lehet javítani. Csak Isten fogad el engem egyedül!

 

IV. Jézus Édesanyjával találkozik

Nekem nincs anyám, aki megsiratna. Én most egy asszonynak a foglya vagyok, aki meg fog öletni. Anyám talán soha nem ismerte az áldozatos szeretetet. Azért dob el most magától. Istenem, légy irgalmas édesanyámhoz!

 

V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Nekem senki nem segít. Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy ne szenvedjen, amikor engem megölnek. Uram! Már nem élnek segítő Simonok?! Rád várok egyedül. Segíts!

 

VI. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

Senki sem érzi, érti át tragédiámat? Miért olyan egyszerű, érdektelen eset az, hogy engem most megölnek? Imáitok ezt meg tudnák akadályozni! Kérlek benneteket erre!

 

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel

Apukám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék neki, ha élek. És mennyi gond… A halálom olcsóbb és kényelmesebb. Ezért meg kell halnom. Talán a szülei tanították meg arra, hogy így mérlegeljen? Így most nem érti, mit is jelent édesapának lenni: Azt, hogy a gyermeket Istentől el kell fogadni, és úgy nevelni, hogy Istenhez majd vissza is térhessen! Istenem, bocsáss meg neki is!

 

VIII. Jézus szól a síró asszonyokhoz

Uram, Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályozni. Az én halálomat sem akadályozza meg senki és semmi. Istenem! Most már csak végtelen irgalmasságodra hagyatkozom!

 

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Engem ejtenek. Családtervezés, túlnépesedés, emberi tőrvetés… – Nincs helyem, nincs kenyerem széles e világon! Meg kell halnom! Istenem! Meddig tart még engem ez a Föld, mely a legkisebbnek sem ad helyet? Miért akar tőlem megszabadulni? Miért?

 

X. Jézust megfosztják ruháitól

Uram, Jézus! Tőled elveszik ruháidat, nekem nincs is. Csak bőröm van, melyet egy eszköz hamarosan megragad és tép. Istenem, mennyire reszketek ettől!

 

XI. Jézust a keresztre szegezik

Uram, Téged keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdalnak, s megszámlálják részeimet, hogy fertőzést ne okozzak! Istenem! Bocsáss meg hóhéraimnak, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!

 

XII. Jézus meghal a kereszten

Jézusom! Te meghalsz, – és én is nemsokára. Te ártatlan vagy. Én is. Emlékezzél meg rólam az örök élet Országában.

 

XIII. Jézus testét leveszik a keresztről

Jézusom, Te Anyád ölén holtan is megnyugodtál, én csak teher vagyok, aki csak a lelkiismeretet tudom nyugtalanítani. Én anyám ölében ezért nem tudok megnyugodni. Uram, számomra valóban nem létezik semmiféle ölelés?

 

XIV. Jézust a sírba helyezik

Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. Én most már csak az utolsó ítéletre várok, és akkor Isten előtt szüleimet kell vádolnom gyilkossággal. Uram! Mégis irgalomért könyörgök, hiszen izzik kis szívemben a Tőled kapott szeretet­parázs. Engedd, hogy a Te szeplőtelen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében a szeretetet, és megismerjenek téged, a Feltámadottat, csak ez mentheti meg őket! Add Uram, hogy átérezzék a szülői szeretet fenségét és az Istennel való teremtő együttműködés benső örömét és felelősségét! Így majd óvni fogják a további magzatot, s őszinte bűnbánatuk bizonyosan elnyeri Szent Szíved irgalmát! Ámen.

 

Forrás: A KIRCHE BUNT St. Pöltener Kircherzeitung.


Posted in Egyéb | Tagged , , | Egy abortuszra ítélt magzat keresztútja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva