Esti ima – Szent Pio atya imája

Szent Pió atya esti imája

Befejezem, Atyám!
Befejezem mára,
minden kegyelmedért
legyen örök hála,
tisztelet, dicsőség,
imádás, dicséret:
Neked, fölséges Atya,
Fiú és Szentlélek!

Áldlak, én Istenem,
szentjeiddel áldlak,
mert megadtad létét
tegnapnak és mának.
Add, hogy a holnapot
szent Neveddel kezdjem,
Uram, én Teremtőm,
Megváltóm, Istenem!

Befejezem, Atyám!
Mára befejezem,
örök jóságodért,
örök hála legyen!
Adjon érte hálát
minden teremtményed,
és bocsásd meg, kérlek,
a mi vétkeinket!
Atyám, erre kérlek! Ámen.

„Ó, Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom!”

Pietrelcinai Szent Pió atya


Én Istenem, jó Istenem

Én Istenem, jó Istenem

Én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szemem.
De a Tiéd nyitva Atyám, amíg alszom, vigyázz reám.
Vigyázz kedves szüleimre és az én jó testvéremre,
Hogy amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.


Posted in Esti imák | Tagged , | Én Istenem, jó Istenem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk

Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.
Téged, minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!
Nagyságoddal telve ég, föld; dicsőséged mindent bétölt. Téged dicsér egek Ura, apostolok boldog kara. Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje, és áldjuk veled Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged, onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. (Letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk! Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg Uram, néped, áldd meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald! (Felállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz,  híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk; tebenned van bizodalmunk!
Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!