Szent Ágoston imája

Uram, kérlek parancsolj nekem, uralkodj fölöttem, ahogyan akarsz!
Űzd ki belőlem az oktalanságot, hogy fölismerhesselek Téged, mondd meg, mire figyeljek, hogy megismerhesselek Téged! S remélem mindent meg fogok tenni, amit parancsolsz.
Téged kívánlak, s újra csak azt kérem tőled, ami e kívánságomat fokozza.
Add Atyám, hogy keresselek Téged, óvj meg a tévedéstől: ne engedd, hogy keresés közben bármi más a Te helyedre kerüljön.
Add meg, kérlek Atyám, hogy megtaláljalak Téged! S ha fölséges vágyak rejtőznek bennem, tisztíts meg ezektől, s tégy alkalmassá arra, hogy megtalálhassalak Téged!

Amen