Reggeli ima

Mikor reggel lelkem újra ébred,
Isten előtt hajtok térdet.
Édes nekem Uramat dicsérnem,
Ki új napot engedett megérnem.
Ámen


Posted in Reggeli imák | Reggeli ima bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Esti himnusz

Esti himnusz

Esti himnusz

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
Légy kegyes és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
Álmunkban is te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
Midőn új napra ébredünk!

Adj nékünk üdvözs életet,
Szítsd fel a szív fáradt tüzét,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét.

Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
Ki Szentlélekkel és veled
Uralkodik, s örökkön él. Ámen.


Reggeli himnusz

Reggeli himnusz

Reggeli himnusz

Már kél a fénynek csillaga,
Esengve kérjük az Urat
Járjon ma mindenütt velünk,
Ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma:
Ne szóljon rút perek szava.
Szemünket védőn óvja meg:
A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzék minden dőreség,
A testnek dölyfét törje meg
Étel, s italban ősi fék.

Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke
Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött Fiát
S a lelket, a Vigasztalót,
Most és örök időkön át! Ámen.


Reggeli ima – Szent Pio atya imája

Reggeli ima,amelyet a Szűzanya diktált Szent Pio atyának.

Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek.
Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét.
Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!
Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri! Ámen.


Szívem első gondolatja

Szívem első gondolatja

Szívem első gondolatja hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked.

Édes Jézus adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Krisztus anyja, Te mindnyájunk Anyja vagy,
Oltalmazz meg bűntől, bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen