Ima Szentírásolvasás előtt

Urunk, mindenható Atyánk!
Csendet szeretnénk teremteni szívünkben,
hogy a Te szavaidat hallgassuk.
Hallgatni akarunk Téged, figyelni akarunk Rád.
Fáradtak vagyunk már a sok hamis szótól,
a sok felesleges emberi beszédtől.
Most egybegyűltünk itt,
hogy a Biblia szavaival imádkozzunk.
Jól esik megemlékezni a megváltás művéről,
hallani Országod örömhírét.
Világosíts meg bennünket,
hogy szívünkkel befogadjuk üzenetedet.
Tudjuk, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet,
add, hogy felfogjuk, mit jelent ez.
Legyen Tiéd az első és utolsó szó ebben a házban.
Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!
Ámen