Hamvazószerdai ima

Urunk, Istenünk!
E mai napon előttünk áll az igazság, hogy por és hamu vagyunk.
Porból vétettünk és porrá válunk.
Az elmúlás szele lengedez körülöttünk,
és bizony mikor megérinti szeretteinket, gyász borul reánk,
könnyek homályosítják szemeinket, fájdalom dúlja szívünket.
Ha minket magunkat érint, megroggyanó térdekkel zuhanunk
elért magaslatainkról a megsemmisülés rémületébe.
Egyedüli reményünk csak Te vagy Istenünk!
Bizalommal emeljük fel könyörgésünk szavát Tehozzád,
bátorít áldott ígéreted, hogy aki hozzád fordul oltalomért,
aki segítségedet kéri, azt nem veted el magadtól könyörtelenül,
hanem meghallgatod és megsegíted azt.
Fogadj el azért bennünket, teljesítsd be rajtunk Atyai szereteted,
add nékünk Szent Fiadat, Jézus Krisztust.
Segíts minket arra, hogy bűneinket megbánva részesülhessünk
az Ő általa szerzett bűnbocsánatban,
hogy a mi régi emberünk Ővele együtt meghaljon a keresztfán,
és aztán Vele együtt új életre is támadhassunk,
a Szentlélek által újjászülethessünk, örökkévaló életre.
Erre segíts bennünket, szeretteinket, hozzátartozóinkat,
hogy a Krisztus értünk hozott áldozatáért
megszabadulva az örök haláltól,
mindnyájan az örök élet részesei lehessünk.
Ámen

(Családpásztor Evangélikus Szolgálat Facebook megosztása)