Szent Ferenc imája a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén

Szent Ferenc imája a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén:

Assisi Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén így imádkozott cellája ajtajában: “Uram, Jézus Krisztus! Két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalok: Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben – amennyire lehetséges – azt a fájdalmat, amit Te, édes Jézus, keserves kínszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben – amennyire lehetséges – azt a túláradó szeretetet, amely Téged, Isten Fiát arra indított, hagy értünk, bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Ámen.”

“Szeptember 14-én, Szent Kereszt ünnepén vagy akörül, amikor imádságba merült, megjelent neki a megfeszített Krisztus szeráf alakjában. A látomás után vette észre, hogy testén viseli Krisztus öt sebét. Igyekezett ezeket elrejteni, de nem sikerült. Több tanú is bizonyítja, hogy látta kezein, lábain és oldalán a be nem gyógyult sebeket. Ő az első az egyház történetében, akiről tudjuk, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta.”
Forrás: http://www.karpataljalap.net/archivum/400szam/h1.html

Assisi Szent Ferenc életéről az alábbi Wikipédia oldalon olvashatunk részletesen:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc