Imádság Szent Domonkoshoz

V. Ó, csodás reménység, melyet halálos órádon a körülötted siránkozókra hagytál,
amikor megígérted, hogy halálod után megsegíted a testvéreket.
F. Teljesítsd Atyánk, amit megígértél, és segíts rajtunk szószolásoddal.
V. Ki a testi betegek gyógyításában oly csodásan tündököltél,
Krisztus kegyelmével gyógyítsd meg beteg lelkünket.
F. Teljesítsd Atyánk, amit megígértél, és segíts rajtunk szószolásoddal.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
F. Teljesítsd Atyánk, amit megígértél, és segíts rajtunk szószolásoddal.
V. Imádkozzál érettünk, Szent Domonkos atyánk!
F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, ki egyházadat Szent Domonkos atyánk, a te hitvallód által felmagasztaltad, az ő közbenjárására ne vond meg tőlünk támogatásodat,
és segíts a buzgóságban folyton gyarapodnunk. Ámen.