Litánia a Szentlélekhez

A litániát ajánljuk fel a Szentlélek szándékára és kérjük segítségét magunk, családjaink vagy valamilyen más szándékra.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Amen

MINDEN KÉRÉS UTÁN: LÉGY MAGASZTALVA ÉS DICSŐÍTVE!

l./ Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék!

2./Szentlélek Úristen, szállj le Istenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében!

3./Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megtisztelt, segíts engem állandóan az Isteni jelenlétedben élnem!

4./Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített. Taníts meg engem az Atyaisten akarata szerint élnem!

5./Szentlélek Úristen, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg engem megismerni és szeretni Téged!

6./Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem!

7./Szentlélek Úristen, a tüzes nyelvek szimbóluma, gyújtsd szívembe a szeretetet!

8./Szentlélek Úristen, titkos fehér galamb, taníts meg engem megértenem a Szentírást!

9./Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni!

10./Szentlélek Úristen, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni!

11./Szentlélek Úristen, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni!

12./Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni!

13./Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét!

14./Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt!

15./Szentlélek Úristen, meg nem szűnő Szeretet, oltalmazz engem a gőgtől és a szeretetlenségtől!

16./Szentlélek Úristen, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatok és felesleges képzelődésekkel szemben!

17./Szentlélek Úristen, sok kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet!

18./Szentlélek Úristen, kinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni és a kellő időben szólni!

19./Szentlélek Úristen, örök Szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak!

20./Szentlélek Úristen, adj kitartást a jóban!

21./Szentlélek Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekednem az emberekkel!

22./Szentlélek Úristen, kedves barátja lelkemnek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett és a sérelmeket ne emlegessem!

23./Szentlélek Úristen, fény vagy, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg engem meglátni mások szükségleteit és a jócselekedeteket ne hanyagoljam el!

24./Szentlélek Úristen, elhunytak Atyja, add megismernem a saját hibáimat!

25./Szentlélek Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre!

26./Szentlélek Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts nekem megszabadulnia a sátán és a test rabszolgaságából!

27./Szentlélek Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts engem, hogy elmeneküljek a sátán ármányai elől!

28./Szentlélek Úristen, aki ismered az én jövőmet, a Te gondoskodásodba helyezem magamat és családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon!

29./Szentlélek Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére élni, az emberiség üdvösségére, Szűz Mária örömére, hogy mint gyümölcsöt hozó hasznos szolga jó halállal haljak meg!

30./Szentlélek Úristen, légy lelkem Szentje, siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, Veled imádkozzam! Amen

Jézus Krisztus! Jöjjön el a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa! Amen


Posted in Litániák | Tagged | Litánia a Szentlélekhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva