Uram, adj türelmet…

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.

Assisi Szent Ferenc


Taníts meg Téged szolgálnom!

Örök Ige, Isten egyszülött fia!
Taníts meg, hogy mindent oda tudjak adni!
Taníts meg Téged szolgálnom, amint illik:
adni és nem számlálgatni,
harcolni és a sebekkel nem törődni,
fáradozni és pihenést nem keresni,
önmagamat adni és jutalmat nem várni!
Elég nekem a boldogító tudat,
hogy szent akaratodat teljesítem. Ámen.

Loyolai Szent Ignác