Szent Rita közbenjárását kérő ima

Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetve!
Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy.
Erős bizalommal térdelek előtted, együtt érző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam! Gyarló imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél.
Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita, te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben. Ámen.


Szent Rita rózsafüzér

Casciai Szent Rita 1381 körül született Roccaporena-ban, 1447. május 22-én tért vissza az Atyához Cascia-ban. Ő a lehetetlenségek szentje, az egészen reménytelen, kilátástalan helyzetekben is képes segíteni. Május 22-én tartjuk ünnepét.

Történetéről, életéről az alábbi oldalon találhatunk bővebb leírást:

http://szentrita.hupont.hu/2/szent-rita-tortenete

 

A Szent Rita rózsafüzér imádságot az alábbi módon imádkozzuk:

A Szent Rita éremre a Hiszekegyet mondjuk.

Ezután: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.

Az első különálló szemre: Miatyánk.
Az első hét szemre egy-egy Üdvözlégy Mária.
Közben a titok: Jézus, aki Szent Rita kérésére bűneinket megbocsájtja.

Ezután: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.

A második különálló szemre: Miatyánk.
A második hét szemre egy-egy Üdvözlégy Mária.
Közben a titok: Jézus, aki Szent Rita kérésére testi és lelki rossztól megoltalmaz.

Ezután: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.

A harmadik különálló szemre: Miatyánk.
A harmadik hét szemre egy-egy Üdvözlégy Mária.
Közben a titok: Jézus, aki Szent Rita kérésére minden bajunkban megsegít.

Befejezésül: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.