A Szentlélek nélkül

A Szentlélek nélkül távol az Isten,
Krisztus a múlté,
Az evangélium holt betű,
Az Egyház egyszerű szervezet,
A tekintély hatalom,
A misszió propaganda,
A liturgia emlékek felidézése,
A keresztény cselekvés rabszolgamorál.

A Szentlélekben viszont szárnyra kél a kozmosz,
kihordja és világra hozza az új eget és az új földet.
A Szentlélek által bennünk az Isten,
Krisztus misztikus testének tagjai vagyunk,
Az evangélium az életerőnk,
Az Egyház szentháromságos közösség,
A tekintély Isten fiainak szabadságára vezet.
A misszió pünkösdi feladat,
A liturgia Isten örök dicsőítésének kezdete,
A keresztény cselekvés megistenít.

(Uppsalai jelentés nyomán magyarul 1968.)


Szent II. János Pál pápa háború ellenes imája

Atyáink Istene,
nagy és teljes irgalmú,
mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed,
és nem a szenvedését,
gyűlölöd a háborút
és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust,
hogy a közelieknek és a távoliaknak
békét hirdessen
és minden fajú és származású embert
egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását,
az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború,
visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború,
a szomorúság és erőszak útvesztője!

Máriával, Jézus anyjával együtt
újra és újra kérünk Téged:
Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
nagylelkű és tisztességes gesztusokra,
a párbeszédre és a türelmes várakozásra,
amelyek gyümölcsözőbbek,
mint a be nem tartott háborús feltételek.
Add meg korunknak a béke napjait.
Soha többé háborút!
Ámen.
Szent II. János Pál pápa imája

(forrás: https://szit.katolikus.hu)


Csomóoldó Boldogasszony imádság

Mária, csomók oldója,
Ki gondolna úgy Rád,
Először ma jutottam el Hozzád.

Mária, csomók oldója,
Rád ki ne tekintene fel,
A csomó oly sok,
S magától egy sem tűnik el!

Mária, csomók oldója,
Mily vigasztalóan hangzik:
Van egy kéz, melytől a csomó kibomlik.

Mária, csomók oldója,
Nézd ezt a gubancot itt:
Egyedül nem boldogulok,
Jöjj, Mária, segíts!

Mária, csomók oldója,
Én vagyok ez a gombolyag magam;
Telis-tele gubancokkal,
Ó, kérlek könyörülj rajtam!

(Jozef Weigner)

kép forrása: https://www.oracionespoderosas.com/2013/07/oracion-maria-desatanudos-contra.html


Szent Ágoston imája

Uram, kérlek parancsolj nekem, uralkodj fölöttem, ahogyan akarsz!
Űzd ki belőlem az oktalanságot, hogy fölismerhesselek Téged, mondd meg, mire figyeljek, hogy megismerhesselek Téged! S remélem mindent meg fogok tenni, amit parancsolsz.
Téged kívánlak, s újra csak azt kérem tőled, ami e kívánságomat fokozza.
Add Atyám, hogy keresselek Téged, óvj meg a tévedéstől: ne engedd, hogy keresés közben bármi más a Te helyedre kerüljön.
Add meg, kérlek Atyám, hogy megtaláljalak Téged! S ha fölséges vágyak rejtőznek bennem, tisztíts meg ezektől, s tégy alkalmassá arra, hogy megtalálhassalak Téged!

Amen


Imádság a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam!
Te erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem!
Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem!
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem!
Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem! Ámen


Posted in Szentlélek | Tagged | Imádság a Szentlélekhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Újévi áldás

A szerető és jóságos Isten áldjon meg téged!
Töltsön el erejével, hogy higgadtan tudd hordozni mindazt,
amit neked küld ez évben.
Kísérjen téged minden utadon,
hogy bizakodva tekinthess a jövőbe.
Áldja meg a munkádat és fáradságodat,
hogy örömet találj abban, amit teszel,
és elégedettség költözzön otthonodba.
Vegyen téged körül emberekkel,
akik közel állnak hozzád és szeretnek téged,
akik olyannak fogadnak el, amilyen vagy.
Ajándékozzon meg szerénységgel,
hogy ne minden lemondást veszteségként élj meg.
Adjon erőt elengedni azt, amit nem tarthatsz meg.
Adjon éber szívet, amely értékeli a jelent,
nyitott szemet, amely látja, ami körülötted történik,
nyitott fület, amely a halk hangokat is meghallja,
olyan orrot, amely megérzi az élet illatát,
éber lelket az új felfedezésére
és a régiek megőrzésére unalom nélkül,
gyengéd kezeket, amelyek biztonságot nyújtanak,
erős karokat, amelyek képesek másokat is megtartani,
izmos lábakat, amelyek hosszú utakat is meg tudnak tenni.

Így áldjon és őrizzen meg téged az Úr, a te Istened,
Aki számára mindig az maradsz,
aki már most is vagy: Az Ő képmása.
Vegyen körül szeretetével,
és adjon neked békességet és gyógyulást.

Heinz Pangels


Posted in Egyéb | Tagged , , | Újévi áldás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Henri Viscanti: A meghallgatott imádság

Megkértem Istent, hogy vegye el büszkeségemet, de Ő azt mondta: Nem. Azt mondta, hogy a büszkeségemet nem Ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt.

Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de Ő azt felelte: Nem. Azt mondta, hogy a lelke egészséges, a teste csak átmenet.

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt felelte: Nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatások mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell.

Kértem Istentől, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt felelte: Nem. Azt mondta, csak áldását adhatja – a boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt.

Kértem Istentől, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt felelte: Nem. A szenvedés eltávolít a világ hívságaitól, és közelebb visz Hozzá.

Kértem Istentől, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt felelte: Nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy egészséges és szép legyen a gyümölcs.

Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogy Ő szeret engem. Erre azt felelte: Látom, már kezded érteni…

Kértem erőt…És adott Isten nehézségeket, melyek erőssé tesznek.

Kértem bölcsességet…És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.

Kértem bátorságot…És adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket.

Kértem, adjon szeretetet…És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.

Kértem kegyelmeket…És adott Isten lehetőségeket, kapcsolódni a kegyelemhez.

Semmit sem kaptam, amit akartam, és megkaptam mindent, amire szükségem volt. És imáim meghallgatásra leltek.


Posted in Egyéb | Henri Viscanti: A meghallgatott imádság bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Litánia a Szentlélekhez

A litániát ajánljuk fel a Szentlélek szándékára és kérjük segítségét magunk, családjaink vagy valamilyen más szándékra.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Amen

MINDEN KÉRÉS UTÁN: LÉGY MAGASZTALVA ÉS DICSŐÍTVE!

l./ Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék!

2./Szentlélek Úristen, szállj le Istenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében!

3./Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megtisztelt, segíts engem állandóan az Isteni jelenlétedben élnem!

4./Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített. Taníts meg engem az Atyaisten akarata szerint élnem!

5./Szentlélek Úristen, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg engem megismerni és szeretni Téged!

6./Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem!

7./Szentlélek Úristen, a tüzes nyelvek szimbóluma, gyújtsd szívembe a szeretetet!

8./Szentlélek Úristen, titkos fehér galamb, taníts meg engem megértenem a Szentírást!

9./Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni!

10./Szentlélek Úristen, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni!

11./Szentlélek Úristen, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni!

12./Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni!

13./Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét!

14./Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt!

15./Szentlélek Úristen, meg nem szűnő Szeretet, oltalmazz engem a gőgtől és a szeretetlenségtől!

16./Szentlélek Úristen, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatok és felesleges képzelődésekkel szemben!

17./Szentlélek Úristen, sok kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet!

18./Szentlélek Úristen, kinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni és a kellő időben szólni!

19./Szentlélek Úristen, örök Szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak!

20./Szentlélek Úristen, adj kitartást a jóban!

21./Szentlélek Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekednem az emberekkel!

22./Szentlélek Úristen, kedves barátja lelkemnek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett és a sérelmeket ne emlegessem!

23./Szentlélek Úristen, fény vagy, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg engem meglátni mások szükségleteit és a jócselekedeteket ne hanyagoljam el!

24./Szentlélek Úristen, elhunytak Atyja, add megismernem a saját hibáimat!

25./Szentlélek Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre!

26./Szentlélek Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts nekem megszabadulnia a sátán és a test rabszolgaságából!

27./Szentlélek Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts engem, hogy elmeneküljek a sátán ármányai elől!

28./Szentlélek Úristen, aki ismered az én jövőmet, a Te gondoskodásodba helyezem magamat és családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon!

29./Szentlélek Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére élni, az emberiség üdvösségére, Szűz Mária örömére, hogy mint gyümölcsöt hozó hasznos szolga jó halállal haljak meg!

30./Szentlélek Úristen, légy lelkem Szentje, siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, Veled imádkozzam! Amen

Jézus Krisztus! Jöjjön el a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa! Amen


Posted in Litániák | Tagged | Litánia a Szentlélekhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A Szentatya és a Bíboros úr imája a koronavírus idején

A Szentatya videoüzenetben elmondott imájának fordítását az alábbiakban közöljük:

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

Forrás: Magyar kurír


Posted in Egyéb | Tagged | A Szentatya és a Bíboros úr imája a koronavírus idején bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva