Imádság reggeli öltözködéshez

Ef 6,14-17 alapján

Igazságosság öve

    Uram, kérlek add rám és tarstd rajtam egész nap az igazságosság övét és kérlek mutass meg minden gyengeséget, ami ennek a széteséséhez vezethet.

Megigazulás vértje

    Uram, kérlek formálj engen azzá az emberré, akivé teremtésemkor megálmodtál, hogy leszek és emlékeztess, hogy a Te szemedben kell jónak lennem, s nem a világéban.

Evangélium cipője

    Kérlek vezess Uram olyan helyekre, ahol Téged nem ismernek, alkalmat adva arra, hogy átadhassam ott szeretetednek üzenetét.

Hit pajzsa

    Uram kérlek erősítsd meg a hitemet, hogy megvédelmezzen a gonosz minden támadásától.

Üdvösség sisakja

    Áldott legyen a Te szent neved Jézus, hogy a gonoszt már legyőzted értünk a kereszten.Kérlek tedd süketté a fülem a gonosz minden alattomos suttogására.

Lélek kardja

    Uram ajándékozz meg bölcsességgel, ügyességgel és erővel, hogy hatékonyan alkalmazhassam a Lélek kardját a mai napon.


A lélek békéjéről

A lélek békéjéről

„A békesség a szellem egyszerűsége, a lelkiismeret derűje, a lélek nyugalma, a szeretet köteléke. A békesség a rend, a bennünk lévő harmónia, szüntelen öröm, ami a jó lelkiismeret tanúságából születik, annak a szívnek szent örvendezése, amelyben Isten uralkodik. A békesség a tökéletesség útja, vagy még inkább: a békében található meg a tökéletesség. A démon pedig, aki mindezt nagyon jól tudja, minden erejét beveti, hogy elvegye békességünket. A léleknek csak egy dolog miatt kell szomorkodnia: ha megbántotta az Istent. De még ezen a ponton is legyünk nagyon óvatosak: bánnunk kell hibáinkat, de békés fájdalommal, mindig bízva az isteni irgalomban. Óvakodjunk bizonyos szemrehányásokkal és lelkiismeret-furdalásokkal szemben, ezek leggyakrabban az ellenségtől jönnek, hogy megzavarják Istenben való békénket. Ha a lelkiismeret-furdalás és a szemrehányások alázatosabbá és buzgóvá tesznek a jócselekedetekre, anélkül, hogy elvesztenénk bizalmunkat Istenben, biztosak lehetünk benne, hogy Istentől jönnek. De ha megzavarnak, félénké, gyanakvóvá, lustává, hanyaggá tesznek, akkor biztosra vehetjük, hogy a démontól jönnek; űzzük hát el őket, és találjunk menedéket az Istenbe vetett bizalomban.”

Szent Pio atya